OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA TNG-OM

Imate li pitanja o našim TNG motorima? Sada je prilika da dobijete jasne odgovore!
Dizajn, rukovanje, korišćenje, bezbednost itd. Sve ćemo vam reći.

ŠTA JE TNG?

DETALJNO O TNG-U
TNG je tečni naftni gas koji se dobija kada se butan i propan izlože pritisku i obrazuju tečnost, čime se smanjuje njegova zapremina radi lakšeg transporta i korišćenja.

TNG ne sadrži benzol ni olovo, koji su štetni za životnu sredinu i naše zdravlje. Netoksičan je, bez boje i mirisa. Zbog svog tečnog stanja, ne zahteva korišćenje rezervoara pod visokim pritiskom (između 5 i 30 bara). Stoga je ova vrsta goriva savršeno bezbedna!

VAŠA PITANJA U VEZI SA KUPOVINOM VOZILA NA TNG

DA LI JE TNG OPASAN? KO OBAVLJA KONVERZIJU?
Dacia ECO-G motor na TNG opremljen je svim neophodnim i obaveznim bezbednosnim funkcijama u cilju osiguranja vaše bezbednosti u skladu sa propisom 2001 (R67-01): bespovratni ventil, uređaj za prekid punjenja na 80%, ventil za prekomerni protok, solenoidni ventil i sigurnosni ventil za pritisak. Štaviše, rezervoari za TNG u našim vozilima sada su šest puta otporniji od onih u prethodnim generacijama vozila.

Konverziju obavljamo u fabrici. Na taj način dobijate isti nivo garancije kao i za vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem (i na vozilo i na konverziju) i isti nivo stručnosti kompanije Dacia.

Dacia ECO-G je opremljen neverovatno bezbednim i pouzdanim motorom!

Mogu li da koristim podzemna parkirališta za svoje vozilo na TNG?
Da, bez ikakvih ograničenja! Naši Dacia ECO-G motori na TNG su usklađeni sa međunarodnim propisom 2001 (R67-01) koji nalaže da sva vozila na TNG moraju da budu opremljena sigurnosnim ventilom za pritisak. Zahvaljujući tome možete koristiti sva parkirališta za automobile, bez ograničenja.
Da li vozilo na TNG ima manji prtljažni prostor?
Ne, ni najmanje! Zapravo, rezervoar se nalazi u prostoru koji je obično rezervisan za rezervni točak, bez smanjenja dostupne zapremine prtljažnog prostora. On ne utiče na unutrašnji prostor i modularni izgled našeg asortimana vozila. Kao dodatna pogodnost, u svim Dacia vozilima na TNG postoji originalni komplet za popravku guma.
Da li TNG utiče na upotrebni vek motora?
Da. Produžava ga! TNG sistem motora na dvostruko gorivo ima uticaj na upotrebni vek vašeg motora. Njegovo čistije sagorevanje omogućava da motorno ulje duže zadrži svoja svojstva, a njegov oktanski broj pomaže u smanjenju vibracija.

VAŠA PITANJA U VEZI SA KORIŠĆENJEM TNG-A

POSTOJE LI SAOBRAĆAJNA OGRANIČENJA ZA VOZILA NA TNG? (LOKALIZOVATI U ODNOSU NA ZEMLJU)
Ne! Vozila na TNG ne podležu saobraćajnim ograničenjima tokom perioda najvećeg zagađenja ili gradskim taksama kojima se ograničava pristup nekim velikim gradovima.

Sa svoja dva zasebna rezervoara za gorivo, vaše Dacia ECO-G vozilo na TNG omogućava vam veliki domet vožnje. Lako ćete preći i više od 1.000 km i uživati u potpunoj slobodi istraživanja!

Servisna stanica za TNG: gde možete dopuniti gorivo?
Dopunite rezervoar za TNG na svojoj uobičajenoj servisnoj stanici! U Evropi, jedna četvrtina servisnih stanica nudi TNG. Da biste isplanirali putovanja, na raspolaganju su vam aplikacije koje lociraju servisne stanice sa pumpama za TNG. Ne možete da pronađete pumpu za TNG? Ne paničite! Vaše vozilo može da koristi i samo benzin.
Da li se rezervoar za TNG mora redovno proveravati?
Ne brinite; mi ćemo se pobrinuti za sve! Servisiranje vašeg vozila na TNG se ne razlikuje od servisiranja vozila na benzin. Hajde da računamo: vaše vozilo se servisira na svakih 20.000 km ili jednom godišnje. Dodatno servisiranje ventila za TNG obavlja se na svakih 120.000 km.
Da li je TNG ekološki prihvatljiviji?
Itekako! Iako je potrošnja TNG-a za oko 25% veća od potrošnje benzina, TNG emituje manje CO2 od benzina i time manje zagađuje životnu sredinu ugljenikom.