DACIA ECO-G: JEDNOSTAVAN MOTOR NA DVOSTRUKO GORIVO

Neka stvari budu jednostavne! Naše rešenje sa dvostrukim gorivom se jednostavno koristi u svakodnevnoj vožnji bez ograničenja. 

DACIA ECO-G: JEDNOSTAVAN MOTOR, BEZ OGRANIČENJA

Dacia ECO-G – jednostavna tehnologija
Jednostavan za rukovanje
Korišćenje naše TNG tehnologije ne može biti jednostavnije! Promena pogona sa benzina na TNG može da se obavi ručno, putem namenskog prekidača, ili automatski, kada je jedan od dva rezervoara prazan. Namenski merač vam pomaže da pratite nivo u rezervoaru za TNG. Šta je sa dopunom goriva? Brza je i jednostavna, traje svega 2 minuta.
Dacia ECO-G – veliki domet vožnje
Veliki domet vožnje
Naša TNG vozila su opremljena sa dva različita rezervoara: jedan za benzin, a drugi za TNG. Kada su oba rezervoara puna, možete uživati u kombinovanom dometu vožnje od preko 1000 km. Više nego što je potrebno da biste stigli gde god želite!
Dacia ECO-G – mobilnost bez granica
Mobilnost bez granica
Kao i sva druga vozila na TNG, Dacia ECO-G vozila vam omogućavaju da vozite slobodno, bez saobraćajnih ograničenja ili upozorenja na zagađenje. Pored toga, zahvaljujući bezbednosnim funkcijama integrisanim u sistem, možete da pristupite svim podzemnim parkiralištima.

KAKO DA NAPUNITE DACIA ECO-G REZERVOAR

PUNJENJE REZERVOARA ZA TNG TRAJE SVEGA 2 MINUTA!
  1. otvorite poklopac ventila za gorivo, kao i poklopac rezervoara za benzin;
  2. postavite mlaznicu pumpe za TNG preko ventila za gorivo (1) i blago pritisnite;
  3. zaključajte mlaznicu u tom položaju;
  4. pritisnite dugme na pumpi da biste započeli punjenje. Ona će se automatski zaustaviti;
  5. otključajte mlaznicu i skinite je sa ventila za gorivo;
  6. zatvorite poklopac.
Zaustavite štopericu!

DODATNE PREDNOSTI DACIA ECO-G-A

Dacia ECO-G – ekonomična tehnologija
Pristupačna tehnologija...
Dacia ECO-G – pouzdana tehnologija
Pouzdana tehnologija