Stranica za pomoć Media Nav i Media Display

Želite da saznate više o vašim sistemima Media Nav i Media Display? Bluetooth®, Android Auto™ i Apple CarPlay™, ažuriranja, navigacija i još više. Pogledajte odgovore na često postavljana pitanja.
BLUETOOTH®
Kako da uparim svoj telefon sa Media Nav i Media Display?
 • Proverite da li su Media Nav i vaš telefon uključeni.
 • U glavnom Media Nav meniju, kliknite na „Podešavanja“ a zatim na „Bluetooth“.
 • Zatim kliknite na „Pretraži Bluetooth uređaje“ ili „Autorizacija za spoljne uređaje“.
 • Na vašem telefonu, aktivirajte Bluetooth® vezu telefona i, ako je potrebno, podesite je na „Vidljivo“.
 • Unesite Bluetooth® PIN "0000" na tastaturi telefona.
 • Uređaj će tada biti automatski registrovan i povezan sa vozilom. Lozinka će se pojaviti na „Media Nav“.
Napomena: PIN možete da promenite pritiskom na „Promeni“.
Koji muzički formati su kompatibilni sa mojim Media Nav ili Media Display sistemom?
Sledeće ekstenzije su kompatibilne sa vašim Media Nav: Format/Ekstenzija: MP3 / .mp3WMA / .wma
Takođe možete da gledate video zapise u .mp4 formatu kada je vozilo zaustavljeno.
Koji pametni telefoni su kompatibilni sa Media Nav i Media Display?
 • Android: verzija 5.0 ili novija.
 • Apple: iPhone 5 ili novija sa platformom iOS 7.1 ili novijom.
Nekompatibilni pametni telefoni:
Bilo koji Windows Phone i druge iOS platforme koje nisu prethodno pomenute.

ANDROID AUTO™ I APPLE CARPLAY™
Da li je Android Auto™ dostupan u mojoj zemlji?
Kliknite na sledeću vezu da proverite da li je Android Auto™ dostupan u vašoj zemlji.
Da li je Apple CarPlay™ dostupan u mojoj zemlji?
Kliknite na sledeću vezu da proverite da li je Apple CarPlay™ dostupan u vašoj zemlji.
Da li je moj pametni telefon kompatibilan sa bežičnim Apple CarPlay™?
 • iPhone 5 ili noviji.
 • iOS 9 ili novije verzije.
Proverite da li je Apple CarPlay™ dostupan u vašoj zemlji.
Da li je moj Android telefon kompatibilan sa bežičnim Android Auto™?
Android telefoni sa najnovijom verzijom aplikacije Android Auto™ i aktivnim internet paketom su kompatibilni, pod uslovom da ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:
 • Svi pametni telefoni sa Android 11.0 i 5 GHz Wi-Fi. U Evropskoj uniji pametni telefoni moraju da zadovolje dodatne regulatorne standarde da bi u vozilu koristili Wi-Fi od 5 GHz.
 • Google ili Samsung pametni telefon sa Android 10.0.
 • Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 + ili Note 8 sa Android 9.0.
Proverite da li je Android Auto™ dostupan u vašoj zemlji.

Za više informacija, idite na Android Auto™ veb-sajt.
Kako da koristim Android Auto™ na mom Media Display ili Media Nav ekranu?
 • Preuzmite Android Auto™ aplikaciju na vašem pametnom telefonu i pratite uputstva (složite se sa uslovima korišćenja).
 • Aktivirajte 3G/4G podatke i usluge lokacije na vašem pametnom telefonu.
 • Kada je vaše vozilo zaustavljano, otključajte ekran pametnog telefona i priključite USB kabl koji je odobrio proizvođač.
 • Vaš pametni telefon će tada zatražiti da pogledate Media Display ili Media Nav ekran.
 • Pritisnite taster „Android Auto“ u donjem desnom uglu vašeg Media Display ili Media Nav ekrana da biste otvorili meni.
 • Vaš pametni telefon će se prebaciti u režim pripravnosti kada Android Auto™ započne na vašem Media Display ili Media Nav.
 • Android Auto™ je sada aktiviran.
 • U slučaju potrebe, takođe možete da pogledate namenski Android Auto™ vodič.
Kako da koristim Apple CarPlay™ na mom Media Display ili Media Nav ekranu?
 • Povežite USB kabl koji ima Apple certifikat.
 • Omogućite 3G/4G podatke i usluge lokacije na vašem iPhone-u.
 • iPhone će automatski zatražiti dozvolu da pokrene Apple CarPlay™ na Media Displa ili Media Nav.
 • Pritisnite taster „Media Nav Evolution“ u donjem desnom uglu ekrana Apple CarPlay da biste otvorili meni.
 • U slučaju potrebe, takođe možete da pogledate namenski Apple CarPlay™ vodič.
Imam problema prilikom povezivanja mog pametnog telefona sa multimedijalnim sistemom.
Proverite da li je USB kabl koji koristite sertifikovan od strane proizvođača vašeg pametnog telefona. Upotreba nesertifikovanih kablova može dovesti do slabe veze ili do prekida veze.

AŽURIRANJA I NAVIGACIJA
Kako da ažuriram moj Media Nav?
 • Unesite USB uređaj u vaš Media Nav (minimum 8 GB, FAT32 format).
U vašem vozilu:
 • Dodirnite ikonu „Početna“ u donjem levom uglu Media Nav ekrana.
 • Dodirnite „Odred“ ili „Nav“, zatim „Prihvati“.
 • Dodirnnite „Opcije“ u donjem desnom uglu Media Nav ekrana, idite na drugu stranu, a zatim dodirnite „Ažuriranja mapa“.
 • Dodirnite „Opcije“, a zatim „Ažuriraj“.
 • Kada se prikaže poruka „Da li ste spremni za početak prikupljanja informacija sa vašeg uređaja?“, dodirnite „Da“.
 • Prikazuje se poruka „Ažuriranje softvera. Informacije se prikupljaju sa uređaja...", kao i statusna traka učitavanja.
 • Sačekajte malo i NEMOJTE da vadite USB uređaj. Poruka za kraj: „Informacije sa uređaja su uspešno sačuvane na USB uređaju“.
 • Dodirnite OK. Sada možete da izvadite USB uređaj.
Na vašem računaru:
 • Umetnite USB uređaj u vaš računar i pokrenite Toolbox.
 • Ako verzija nije ažurirana, pojaviće se iskačući prozor koji nudi najnoviju verziju. Kliknite na "Prihvati" da preuzmete Media Nav ažuriranja na USB uređaju.
U vašem vozilu:
 • Kada je nova verzija preuzeta, umetnite USB uređaj u vaš Media Nav (motor vozila treba da bude uključen), uključite ga i pratite uputstva prikazana na ekranu vašeg Media Nav.
Da li mogu da koristim ažuriranja da instaliram Media Nav funkcije na Media Display?
Ne. Softver multimedijalnog sistema Media Nav ne može da se instalira na Media Display.
Imam Media Nav Evolution verziju. Da li mogu da koristim Media Nav ili Media Display?
Ne. Softver za multimedijalni sistem Media Nav Evolution ne može da se ažurira sa Media Display ili Media Nav softver.
Imam Media Display verziju. Da li mogu da koristim Media Nav ažuriranje?
Ne. Softver multimedijalnog sistema Media Nav ne može da se instalira na Media Display.

DOZVOLITE DA VAS DACIA VODI SA SVOJIM MULTIMEDIJALNIM USLUGAMA

Otkrijte kako da ažurirate mape za svoj Media Nav Evolution multimedijalni sistem.
korak 1
Umetnite USB uređaj u Media Nav tokom 1 minute da ga sinhronizujete sa sistemom, a zatim ga izvadite.
korak 2
Napravite Renault Naviextras nalog. Zatim možete da preuzmete i instalirate Media Nav Toolbox na svom računaru.
korak 3
Izaberite ažuriranja iz kataloga. Zatim umetnite USB uređaj u vaš računar da prebacite ono što ste preuzeli preko Media Nav Toolbox-a.
korak 4
Vratite se u vaše vozilo i umetnite USB uređaj u multimedijalni sistem da instalirate onoo što ste preuzeli.

Pregledajte naše korisničke priručnike


SLUŽBA ZA ODNOSE SA KLIJENTIMA

Imate poseban zahtev?
(+XX) XX XX XX XX *
Od ponedeljka do petka, od 8:00 do 18:00.
Da biste uštedeli vreme, pripremite dokument za registraciju vozila i zabeležite verziju softvera vašeg sistema. Ona se najčešće nalazi na ekranu za podešavanja.

Poziv po standardnoj tarifi.
Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas putem našeg obrasca za kontakt.

Otkrijte svet Dacia

Dacia - Održavanje