PRONALAŽENJE VERZIJE SISTEMA PAMETNOG TELEFONA

Svaki multimedijalni sistem ima sopstveni vodič: pratite uputstva!

VAŠ MULTIMEDIJALNI SISTEM

Izaberite vaš multimedijalni sistem, a zatim pratite korake tutorijala.
MEDIA DISPLAY
1. korak
1. korak
Kliknite na "Podešavanja" na početnom ekranu.
2. korak
2. korak
Izaberite karticu "Podešavanja sistema" koja se nalazi u donjem desnom uglu.
3. korak
3. korak
Kliknite na "Verzija sistema".
Korak 4
Korak 4
Verzija sistema se prikazuje na ekranu.
MEDIA NAV
1. korak
1. korak
Kliknite na "Podešavanja" na početnom ekranu.
2. korak
2. korak
Izaberite karticu "Sistem" koja se nalazi u donjem desnom uglu.
3. korak
3. korak
Kliknite na "Verzija sistema".
Korak 4
Korak 4
Verzija sistema se prikazuje na ekranu.
MEDIA NAV EVOLUTION
1. korak
1. korak
Kliknite na "Podešavanja" na početnom ekranu.
2. korak
2. korak
Izaberite karticu "Podešavanja sistema" koja se nalazi u donjem desnom uglu.
3. korak
3. korak
Kliknite na "Verzija sistema".
Korak 4
Korak 4
Verzija sistema se prikazuje na ekranu.

ŠTA DALJE?

Unesite dobijenu verziju softvera u alat "Kompatibilnost pametnih telefona" da biste proverili da li je vaš pametni telefon kompatibilan sa ovim multimedijalnim sistemom.