NOVI EKOLOŠKI STANDARDI

WLTP - Svetska harmonizovana procedura ispitivanja lakih vozila
WLTP - Svetska harmonizovana procedura ispitivanja lakih vozila
Smanjite potrošnju goriva i emisije zagađujućih materija.
Filter za čestice (FAP)
Oznake za dizel i benzin
Novi nazivi za dizel i benzinske motore.
Filter za čestice (FAP)
Propisi REACH
Propisi o upotrebi hemijskih proizvoda.