NOVE OZNAKE ZA DIZEL I BENZINSKE MOTORE

BLUE DCI DIZEL MOTORI
BLUE DCI DIZEL MOTORI
Da bi se smanjile emisije zagađujućih materija, novi Blue dCi dizel motori opremljeni su sistemom selektivne katalitičke redukcije (SCR*) sa AdBlue®. Ova tehnologija konstantno pretvara azotni oksid (NOx) koji emituju dizel motori u bezopasne gasove (para i azot).
Delotvorna u svim situacijama, ova tehnologija nema uticaja na performanse Blue dCi motora. Njena upotreba omogućava poštovanje novih standarda koji su stroži i zahtevniji.
PREDNOSTI
  • Sa 32,5% čiste uree i 67,5% demineralizovane vode, AdBlue je bezbojni i bezopasni vodeni rastvor.
  • AdBlue je dostupan na većini benzinskih stanica.
  • Vaš automobil vas postupno podseća kada je vreme da napunite AdBlue rezervoar.
  • Jedan pun AdBlue rezervoar pokriva oko 6 do 8 punih** rezervoara za gorivo.
VREDI NAPOMENUTI
  • AdBlue se mora koristiti u čistom obliku.
  • Poseduje sopstveni rezervoar kojem se može lako pristupiti preko spoljnih vrata koja ga dele od rezervoara za dizel gorivo ili preko zasebnih vrata.
  • Rezervoar za dizel gorivo ne sme biti napunjen AdBlue-om i obrnuto.
  • U slučaju greške, ne pokrećite motor, jer možete oštetiti SCR sistem.
(*) Selektivna katalitička redukcija uključuje ubrizgavanje amonijaka (NH3) iz AdBlue-a u katalizator auspuha. Hemijska reakcija dovodi do pretvaranja azotnih oksida (NOx) u gasove koji ne zagađuju (para i bezopasni azot).
(**) Potrošnja AdBlue-a zavisi od uslova korišćenja automobila, opreme i stila vožnje. Kapacitet AdBlue rezervoara zavisi od modela; obično može da primi između 15 i 20 litara. Cena AdBlue-a varira u zavisnosti od pakovanja, ali je u svakom slučaju atraktivna za potrošače.
BENZINSKI MOTORI SA FILTEROM ZA ČESTICE (FAP)
BLUE DCI DIZEL MOTORI
Da bi se smanjile emisije čestica, novi benzinski motori sa direktnim ubrizgavanjem sada sadrže filter za čestice (FAP) u cevi auspuha.
Ova tehnologija uklanja čestice iz izduvnih gasova tako što ih hvata u mikroporoznu strukturu saća i zatim ih sagoreva kroz automatski i veoma redovan proces regeneracije.
Asortiman benzinskih motora opremljenih ovom tehnologijom preimenovan je u TCe FAP.

Prednosti
Filter za čestice ne zahteva nikakvo održavanje.
Nema uticaja na vožnju vašeg automobila.
I na kraju, ne utiče na potrošnju goriva i emisiju CO2.

TAKOĐE PROČITAJTE
WLTP STANDARD ZA EMISIJE
Uredba relevantnija za realno ponašanje u vožnji i dnevne vrednosti potrošnje.