Posebna ponuda za kupovinu Dacia vozila

Dacia Sandero ponuda

TRAJANJE PONUDE: od 20.12.2019. do 29.02.2020.

USLOVI PONUDE:

 

Za narudžbe u periodu od 20.12.2019. do 29.02.2020, kupci SVIH MODELA novih vozila Dacia ostvaruju pravo na:
 

  • 4 zimske gume

 
Paket od četiri zimska pneumatika uz svako kupljeno novo vozilo. Prodavac zadržava pravo izbora marke pneumatika.

Ponuda uz Dacia finansiranje

Kredit za fizička lica: 2,99% fiksna kamata u EUR do 60 meseci

Reprezentativni primer: Dacia Sandero 1.0 Sce 75*

Cena vozila
8.690 EUR
Učešće 2.607 EUR
Iznos finansiranja 6.083 EUR
Period otplate kredita 60 meseci
Fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) 2,99%
Administrativni trošak (2,95%) 180 EUR
Iznos mesečne rate (sa uključenim administrativnim troškom) 113 EUR
Drugi troškovi koji prate odobrenje kredita – dve menice 100 RSD
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi) 6.745 EUR
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 4,22%

* Autokredit indeksiran u EUR. EKS 4,21% obračunat 23.12.2019. godine. Banka odobrava kredit u RSD, po srednjem kursu NBS. Svi iznosi u EUR su plativi u RSD. Saznajte više na www.otpsrbija.rs

Lizing za fizička lica: 2,99% varijabilna kamata u EUR do 60 meseci

Reprezentativni primer: Dacia Sandero 1.0 Sce 75  - FIZIČKA LICA**

Cena vozila
8.590 EUR
Učešće 2.172 EUR
Ukupno prvo plaćanje sa uključenom prvom lizing ratom 2.631 EUR
Iznos finansiranja 6.517 EUR
Broj rata lizing naknade 60
Varijabilna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) 2,99%
Troškovi obrade 2% 341 EUR
Iznos mesečne rate 116 EUR
Drugi troškovi koji prate odobrenje lizinga – dve menice
100 RSD
Ukupan iznos lizinga (glavnica, kamata, troškovi) 9.532 EUR
Efektivna stopa lizing naknade obračunata na dan 24.12.2019 5,52%

**Lizing indeksiran u EUR. Drugi troškovi koji prate odobravanje lizinga: dve menice 100 RSD. Plaćanje po srednjem kursu NBS. Obavezno kasko osiguranje za sve vreme trajanja ugovora. Saznajte više na www.otpleasingsrbija.rs

Lizing za pravna lica za pojedinačnu kupovinu: 2,99% varijabilna kamata u EUR do 60 meseci

Reprezentativni primer: Dacia Sandero 1.0 Sce 75 - PRAVNA LICA (za pojedinačnu kupovinu)***

Cena vozila 8.690 EUR
Učešće 2.172 EUR
Ukupno prvo plaćanje sa uključenom prvom lizing ratom 2.643 EUR
Iznos finansiranja 6.517 EUR
Broj rata lizing naknade 60
Varijabilna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) 2,99%
Troškovi obrade 2% 353 EUR
Iznos mesečne rate 116,97 EUR
Drugi troškovi koji prate odobrenje lizinga – dve menice 100 RSD
Ukupan iznos lizinga (glavnica, kamata, troškovi) 9.544 EUR
Efektivna stopa lizing naknade obračunata na dan 24.12.2019 5,61 %

***Lizing indeksiran u EUR. Obavezno kasko osiguranje za sve vreme trajanja ugovora. Saznajte više na www.otpleasingsrbija.rs

NAPOMENE:

 

Dacia zadržava pravo izmene i ranijeg završetka trajanja svih ponuda.
Za više informacija obratite se vašem najbližem ovlašćenom Dacia distributeru.