Posebna ponuda za kupovinu Dacia vozila

Dacia Sandero ponuda

TRAJANJE PONUDE: od 01.10.2019. do 31.12.2019

USLOVI PONUDE:

 

Za narudžbe u periodu od 01.10.2019. do 31.12.2019, kupci SVIH MODELA novih vozila Dacia ostvaruju pravo na:
 

  • 4 zimske gume

 
Paket od četiri zimska pneumatika uz svako kupljeno novo vozilo. Prodavac zadržava pravo izbora marke pneumatika.

Ponuda uz Dacia finansiranje

Kredit za fizička lica: 2,99% fiksna kamata u EUR do 60 meseci

Reprezentativni primer: Dacia Sandero 1.0 Sce 75 FAP *

Cena vozila
8.590 EUR
Učešće 3.150 EUR
Iznos finansiranja 5.440 EUR
Period otplate kredita 60 meseci
Fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) 2,99%
Administrativni trošak (2,95%) 161 EUR
Iznos mesečne rate (sa uključenim administrativnim troškom) 101 EUR
Drugi troškovi koji prate odobrenje kredita – dve menice 100 RSD
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi) 6.031 EUR
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 4,21%

* Autokredit indeksiran u EUR. EKS 4,21% obračunat 08.05.2019. godine. Banka odobrava kredit u RSD, po srednjem kursu NBS. Svi iznosi u EUR su plativi u RSD. 

Lizing za fizička lica: 2,99% varijabilna kamata u EUR do 60 meseci

Reprezentativni primer: Dacia Sandero 1.0 Sce 75 FAP  - FIZIČKA LICA**

Cena vozila
8.590 EUR
Ukupno prvo plaćanje sa uključenom prvom lizing ratom 2.601 EUR
Iznos finansiranja 6.442 EUR
Broj rata lizing naknade 60
Varijabilna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) 2,99%
Troškovi obrade 2% 338 EUR
Iznos mesečne rate 115 EUR
Ukupan iznos lizinga (glavnica, kamata, troškovi) 7.275 EUR
Efektivna stopa lizing naknade obračunata na dan 14.06.2019 6,90%

**Lizing indeksiran u EUR. Drugi troškovi koji prate odobravanje lizinga: dve menice 100 RSD. Plaćanje po srednjem kursu NBS. Obavezno kasko osiguranje za sve vreme trajanja ugovora.

Lizing za pravna lica za pojedinačnu kupovinu: 2,99% varijabilna kamata u EUR do 60 meseci

Reprezentativni primer: Dacia Sandero 1.0 Sce 75 FAP - PRAVNA LICA (za pojedinačnu kupovinu)***

Cena vozila 8.590 EUR
Ukupno prvo plaćanje sa uključenom prvom lizing ratom 2.613 EUR
Iznos finansiranja 6.442 EUR
Broj rata lizing naknade 60
Varijabilna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) 2,99%
Troškovi obrade 2% 350 EUR
Iznos mesečne rate 115 EUR
Ukupan iznos lizinga (glavnica, kamata, troškovi) 7.287 EUR
Efektivna stopa lizing naknade obračunata na dan 14.06.2019 6,90%

***Lizing indeksiran u EUR. Obavezno kasko osiguranje za sve vreme trajanja ugovora. 

NAPOMENE:

 

Dacia zadržava pravo izmene i ranijeg završetka trajanja svih ponuda.
Za više informacija obratite se vašem najbližem ovlašćenom Dacia distributeru.