Uvod u nove propise

Naše obaveze

Pružanje jasnih i jednostavnih informacija o potrošnji goriva vaših vozila

SMANJITE POTROŠNJU GORIVA I EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

SMANJITE POTROŠNJU GORIVA I EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

Pouzdana i efikasna rešenja.

 

Dacia je posvećena tome da kupovinu i upotrebu novog vozila učini pristupačnijim. Nudimo atraktivna i kvalitetna vozila sa pouzdanim i efikasnim tehnologijama. Naša vozila su opremljena tehnologijama koje se dele širom Grupe Renault i na taj način koriste svu njenu stručnost u cilju smanjenja potrošnje goriva i emisija zagađujućih materija.

 

Mi u kompaniji Dacia, vam pomažemo da igrate aktivnu i jednostavnu ulogu u smanjenju troškova upotrebe vašeg vozila. U tom smislu, nudimo vam niz rešenja i tehnologija koje za cilj imaju smanjenje potrošnje goriva i emisija CO2 pre, za vreme i nakon vožnje, uz optimizaciju korišćenja vašeg vozila.

 

Propisi se menjaju i mi imamo ulogu u tim promenama. Ona počinje uzimanjem u obzir nove Svetske harmonizovane procedure testiranja lakih vozila (WLTP). Ovaj novi protokol omogućava klijentima pristup podacima o potrošnji goriva i emisiji zagađujućih materija koji odražavaju svakodnevnu upotrebu njihovog vozila sa mnogo većom preciznošću.

TEHNOLOGIJE ZA SMANJENJE POTROŠNJE

TEHNOLOGIJE ZA SMANJENJE POTROŠNJE
 • Ugrađene karakteristike koje uključuju indikator promene stepena prenosa, dugme za režim eko-vožnje, opciju primanja pregleda putovanja sa eko-ocenom* i, zahvaljujući eko-usmeravanju*, savete za eko-vožnju u realnom vremenu radi optimizacije potrošnje goriva.
 • Stop i Start sistem sa ciljem smanjenja potrošnje goriva kada je vozilo zaustavljeno.

 

 

* Samo na novom Duster vozilu

NAŠE OBAVEZE

NAŠE OBAVEZE

Transparentnost i jednostavnost su oduvek bili vodeći principi brenda Dacia.

 

Početkom 2018. godine, Dacia je tako plasirala prva vozila sertifikovana po novoj proceduri. Početkom septembra 2018. godine sva nova Dacia vozila u prodajnoj mreži imaće WLTP sertifikat.

Razumevanje promena u propisima: WLTP i RDE

Youtube je deaktiviran. Prihvatite kolačiće koji omogućavaju pristup video sadržaju.Upravljanje

Od 1. septembra 2017. godine WLTP je stupio na snagu, postepeno zamenjujući protokol NEDC (Novi evropski ciklus vožnje). Pored ovog novog protokola, postoji i drugi protokol: RDE (Emisije u realnim uslovima vožnje). Oni omogućavaju pristup potrošnji i rezultatima emisija koji odražavaju vašu svakodnevnu upotrebu. Pogledajte ovaj video snimak za više informacija.

WLTP - protokol sertifikacije

Protokol sertifikacije

To je serija obaveznih testova koji potvrđuju usklađenost svih novih vozila na tržištu. Cilj je da se proveri da li sva vozila poštuju propise o emisiji zagađujućih materija, koji se obično nazivaju emisioni standardi. Euro 6 je standard koji je trenutno na snazi. Testovi se izvode u laboratoriji od strane nezavisnih tela (npr. UTAC u Francuskoj). Oni se zasnivaju na standardizovanim ciklusima vožnje (dužina, brzina, oprema, temperatura itd.) i merenju zagađujućih materija, emisija CO2 i potrošnje goriva za vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Kao takva, ova merenja vam omogućavaju da uporedite performanse modela različitih proizvođača. Danas se ovi podaci objavljuju u brošurama i na veb-stranicama proizvođača.

Alt Image C29

Od NEDC do WLTP

Do septembra 2017. godine laboratorijski test NEDC-a - sredstvo za merenje još od 1990-ih godina - bio je važeći protokol sertifikacije. Ovaj protokol je zastareo, jer nije pratio razvoj automobila. WLTP je postepeno zamenio NEDC.

Dakle, koja je razlika između ova dva protokola? Za početak, WLTP ciklus vožnje je duži i precizniji od ciklusa NEDC-a. Brzine testiranja su veće, raspon temperature je širi, a uzima se u obzir i sva oprema vozila (vidi u nastavku). Ukratko, ova poboljšanja daju rezultate koji su mnogo bliži onome što doživljavate tokom svakodnevnih putovanja.

Poređenje NEDC i WLTP

NEDC

Karakteristike
 • Dužina ciklusa (min): 20
 • Udaljenost (km): 11
 • Prosečna brzina (km/h): 34
 • Maksimalna brzina (km/h): 120
 • % vremena zaustavljanja: 24

 

Rezultati

Rezultati ispitivanja su daleko od uslova stvarne upotrebe.

Jedan rezultat po modelu/motoru/menjaču.

 

Poređenje NEDC i WLTP

WLTP - Svetska harmonizovana procedura ispitivanja lakih vozila

Karakteristike
 • Dužina ciklusa (min): 30
 • Udaljenost (km): 23
 • Prosečna brzina (km/h): 47
 • Maksimalna brzina (km/h): 131
 • % vremena zaustavljanja: 13


Rezultati

Rezultati ispitivanja su bliži uslovima stvarne upotrebe.

Minimalni rezultat i maksimalni rezultat za svaki model/motor/menjač.

Kako su uslovi testiranja bliži uslovima stvarne upotrebe, oni mogu pokazati veću potrošnju goriva i emisija u poređenju sa informacijama u brošuri. Međutim, to ne utiče na stvarnu dnevnu potrošnju. To je jednostavno precizniji odraz potrošnje goriva i emisija koji, u okviru WLTP protokola, uzima u obzir specifičnu vrstu vozila, pored odabrane opreme i opcija. Osim toga, ovo merenje će se proceniti na osnovu niza rezultata zabeleženih tokom testa. Model vozila će, prema tome, imati nekoliko vrednosti na osnovu svoje opreme i opcija, za razliku od jednog rezultata po modelu za NEDC protokol.

Emisije u realnim uslovima vožnje (RDE)

Emisije u realnim uslovima vožnje (RDE)

Iako su uslovi WLTP ciklusa testova stroži od onih u NEDC protokolu, oni još uvek ne uzimaju u obzir sve parametre stvarne upotrebe vozila, a tada se vrši test emisije u realnim uslovima vožnje (RDE).

Izveden na putevima u stvarnim uslovima vožnje, ovaj test dopunjava WLTP sertifikat potvrđivanjem stvarnih nivoa zagađujućih emisija vozila.

Grupa Renault je već počela da pruža svojim klijentima rezultate testova zagađujućih materija u realnim uslovima vožnje na novim vozilima registrovanim posle maja 2016. godine. 

Od 2017. do 2019. godine

Od septembra 2017. do septembra 2018. godine, sva nova vozila na tržištu (novi model/motor) moraju biti sertifikovana u skladu sa WLTP testom.

Od septembra 2018. sva nova vozila koja se prodaju u zastupništvima moraju biti sertifikovana u skladu sa WLTP-om.

Od septembra 2017. do kraja 2018. godine, da bi se pojednostavio proces u odnosu na klijente, regulatorni organi su zatražili od svih proizvođača da nastave da saopštavaju samo rezultate NEDC-a. Shodno tome, rezultati svih WLTP-sertifikovanih vozila moraju biti konvertovani u NEDC ekvivalent do početka 2019. godine.

Od januara 2019. godine, svi objavljeni podaci biće samo WLTP vrednosti.

Do januara 2020.

Paralelno sa implementacijom WLTP sertifikacionog protokola, standard za emisije koji vozila moraju poštovati evoluira korak po korak kako bi se smanjio uticaj vozila na životnu sredinu. To će konačno dovesti do uvođenja Euro 6D standarda u januaru 2020. godine.

Protokol sertifikacije

Šta to znači za vas

Važno je napomenuti da to ne utiče na performanse vozila i na stvarnu potrošnju goriva, bez obzira na sertifikacioni protokol. Međutim, nivoi CO2 i podaci o potrošnji goriva objavljeni od strane proizvođača će se naravno povećati, budući da novi WLTP protokol bolje odražava svakodnevnu upotrebu vozila. Jednostavno rečeno, WLTP je precizniji od NEDC protokola, ali ne menja stvarnu performansu ili potrošnju bilo kog vozila.

Idite korak dalje

Naša Internet stranica, kao i njeni partneri, koriste kolačiće za merenje publike i performansi veb sajta, te vam prikazuju personalizovano i/ili geolocirano oglašavanje i sadržaj, dok vam ujedno omogućavaju interakciju sa našim sadržajem putem društvenih mreža. U bilo kom trenutku možete da promenite svoje postavke kolačića tako što ćete otići u odeljak “Kolačići” na našoj internet stranici.

saznajte više