Nove oznake za dizel i benzinske motore

 • AdBlue® rezervoar

Blue dCi dizel motori

Da bi se smanjile emisije zagađujućih materija, novi Blue dCi dizel motori opremljeni su sistemom selektivne katalitičke redukcije (SCR*) sa AdBlue®. Ova tehnologija konstantno pretvara azotni oksid (NOx) koji emituju dizel motori u bezopasne gasove (para i azot).

Delotvorna u svim situacijama, ova tehnologija nema uticaja na performanse Blue dCi motora. Njena upotreba omogućava poštovanje novih standarda koji su stroži i zahtevniji.

Prednosti

 • Sa 32,5% čiste uree i 67,5% demineralizovane vode, AdBlue je bezbojni i bezopasni vodeni rastvor.
 • AdBlue je dostupan na većini benzinskih stanica.
 • Vaš automobil vas postupno podseća kada je vreme da napunite AdBlue rezervoar.
 • Jedan pun AdBlue rezervoar pokriva oko 6 do 8 punih** rezervoara za gorivo.

Vredi napomenuti

 • AdBlue se mora koristiti u čistom obliku.
 • Poseduje sopstveni rezervoar kojem se može lako pristupiti preko spoljnih vrata koja ga dele od rezervoara za dizel gorivo ili preko zasebnih vrata.
 • Rezervoar za dizel gorivo ne sme biti napunjen AdBlue-om i obrnuto.
 • U slučaju greške, ne pokrećite motor, jer možete oštetiti SCR sistem.

(*) Selektivna katalitička redukcija uključuje ubrizgavanje amonijaka (NH3) iz AdBlue-a u katalizator auspuha. Hemijska reakcija dovodi do pretvaranja azotnih oksida (NOx) u gasove koji ne zagađuju (para i bezopasni azot).

(**) Potrošnja AdBlue-a zavisi od uslova korišćenja automobila, opreme i stila vožnje. Kapacitet AdBlue rezervoara zavisi od modela; obično može da primi između 15 i 20 litara. Cena AdBlue-a varira u zavisnosti od pakovanja, ali je u svakom slučaju atraktivna za potrošače.

 • Filter za čestice (FAP)

Benzinski motori sa filterom za čestice

Da bi se smanjile emisije čestica, novi benzinski motori sa direktnim ubrizgavanjem sada sadrže filter za čestice (FAP) u cevi auspuha.

Ova tehnologija uklanja čestice iz izduvnih gasova tako što ih hvata u mikroporoznu strukturu saća i zatim ih sagoreva kroz automatski i veoma redovan proces regeneracije.

Asortiman benzinskih motora opremljenih ovom tehnologijom preimenovan je u TCe FAP.

 

Prednosti

Filter za čestice ne zahteva nikakvo održavanje.
Nema uticaja na vožnju vašeg automobila.
I na kraju, ne utiče na potrošnju goriva i emisiju CO2.

 • WLTP - Svetska harmonizovana procedura ispitivanja lakih vozila

Takođe pročitajte

WLTP standard za emisije

Uredba relevantnija za realno ponašanje u vožnji i dnevne vrednosti potrošnje.

Otkrijte WLTP

IDITE JOŠ DALJE

Naša Internet stranica, kao i njeni partneri, koriste kolačiće za merenje publike i performansi veb sajta, te vam prikazuju personalizovano i/ili geolocirano oglašavanje i sadržaj, dok vam ujedno omogućavaju interakciju sa našim sadržajem putem društvenih mreža. U bilo kom trenutku možete da promenite svoje postavke kolačića tako što ćete otići u odeljak “Kolačići” na našoj internet stranici.

saznajte više