POLITIKA PRIVATNOSTI: INFORMACIJE O ZAŠTITI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

U kompaniji RENAULT NISSAN SRBIJA d.o.o. (u daljem tekstu RNS) vaša privatnost je naš prioritet u ispunjavanju vaših želja i potreba. Konstantno razvijamo nove organizacione i tehničke mere kako bismo obezbedili da se vaši lični podaci bezbedno obrađuju i sa kojima ćemo zaštititi vašu privatnost i omogućiti vam da ostvarite svoja prava u okviru u skladu sa važećim propisima, posebno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju tih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka).


Glavna svrha ovog dokumenta je da vas obavestimo o podacima koje prikupljamo, o načinu njihove obrade i o tome kako to utiče na vas, odnosno na prava koja vam daje zakonodavstvo i koja obezbeđuje RNS.

Naša Internet stranica, kao i njeni partneri, koriste kolačiće za merenje publike i performansi veb sajta, te vam prikazuju personalizovano i/ili geolocirano oglašavanje i sadržaj, dok vam ujedno omogućavaju interakciju sa našim sadržajem putem društvenih mreža. U bilo kom trenutku možete da promenite svoje postavke kolačića tako što ćete otići u odeljak “Kolačići” na našoj internet stranici.

saznajte više