Finansijski lizing

Dacia finansiranje u saradnji sa poslovnim partnerom, lizingom Sogelease nudi različita rešenja finansiranja Vašeg željenog vozila za fizička i pravna lica.

Bilo da ste zainteresovani za pojedinačnu kupovinu ili kupovinu više vozila, mi se prilagođavamo Vama i Vašim potrebama.

Alt Image C29

Zašto finansijski lizing?

• Brza i kvalitetna usluga
• Mogućnost finansiranja PDV-a
• Prilagodljivi anuitetni planovi otplate Vašim željama i potrebama
• Jednostavnija i kraća procedura u odobrenju u odnosu na druge vidove finansiranja
• Mogučnost fiksne kamatne stope
• Lizing primalac može biti preduzetnik, poljoprivrednik, pravno ili fizičko lice