Dacia Duster ECO-G

DACIA DUSTER ECO-G već za 17.690€ uz:
*fiksnu kamatnu stopu u € za sve kupce  
DUSTER ECO-G
Pristupačna I ekonomična tehnologija
DUSTER ECO-G
Neograničena mobilnost
ŠTA JE AUTOGAS ODNOSNO LPG?
Autogas je tečni naftni gas (LPG - Liquefied Petroleum Gas), hemijski je mešavina propana i butana, a u Evropi je definisan standardom EN589. Njegovim sagorevanjem oslobađa se manje ugljen-monoksida, ugljovodonika i azotovih oksida nego što je slučaj kod benzina. Pored toga, još jedna važna prednost autogasa je da pri sagorevanju oslobađa za skoro 10 % manje emisija CO2 nego ekvivalentan benzinski motor.
KAKO RADI POGON NA AUTOGAS
U Evropi i većini drugih zemalja sveta, sistem za ubrizgavanje autogasa dodat je postojećem benzinskom motoru. Njegova upotreba zahteva poseban rezervoar za autogas koji mora da izdrži visok pritisak tečnog gasa i manje promene sistema za ubrizgavanje goriva u motor.
ŠTA ZA VOZAČA ZNAČI PREBACIVANJE SA BENZINSKOG NA POGON NA AUTOGAS?
Rukovanje je jednostavno za vozača. Prebacivanje sa benzinskog na pogon na autogas i obratno postiže se na dva načina; ručno, pritiskom na poseban prekidač smešten u putničkom prostoru u bilo kom trenutku tokom vožnje, pri čemu izabrano gorivo ostaje u upotrebi i prilikom ponovnog pokretanja motora ili automatski, kada se rezervoar za autogas isprazni. Poseban pokazivač prikazuje nivo napunjenosti rezervoara za autogas.

KAKO SE PUNI REZERVOAR?
Punjenje rezervoara je takođe jednostavno i brzo (za samo 2 minuta). Poseban pokazivač prikazuje nivo napunjenosti rezervoara za autogas.

DA LI JE JE UGRADNJA UREĐAJA ZA AUTOGAS SIGURNA?
Ugradnja uređaja za autogas u vozila marke Dacia je postupak koji se odvija u samoj fabrici. Za kupce to znači: jednostavno naručivanje, bez dodatnih poslova i rokova, a za garanciju i održavanje njihovog vozila u ovlašćenoj prodajno-servisnoj mreži samo jedna kontakt osoba koja je specijalno obučena za ovu tehnologiju. Benzinski motor je od početka dizajniran i za pogon na autogas. Dodatni rezervoar za autogas je izrađen od izuzetno otpornog čelika i ugrađen na mestu rezervnog točka, pri čemu nema dodira sa rezervoarom za benzin. Tehnički deo sistema upotpunjuju protivpovratni ventil, ograničavač punjenja na 80 %, ograničavač protoka, elektromagnetni ventil i sigurnosni ventil.
KOLIKI DOMET VOŽNJE PRUŽA VOZILO DACIA ECO-G?
Automobil se može pokretati na benzinski ili pogon na autogas. Opremljen je sa dva odvojena rezervoara za gorivo – jednim za benzin i drugim za autogas. Sa oba napunjena rezervoara ukupni domet vozila iznosi više od 1.000 kilometara.