Otkrijte marku Dacia
Zaštita okoline
DACIA I ZAŠTITA OKOLINE

Dacia Eco 2

"DACIA eco2", EKOLOŠKI POTPIS KOJI GARANTUJE EKONOMIČNOST

Dacia nudi gamu ekoloških i ekonomičnih vozila.

Vozilo sa oznakom Dacia eco2 ispunjava tri uslova koji su zahtevni isto kao i za potpis Renault eco²:

- emisija CO2 niža od 140g/km,
- proizvodnja u fabrici sa sertifikatom ISO 14 001. Vozila game Dacia proizvode se u dve fabrike sa certifikatom ISO 14 001: u fabrici Somaca u Casablanci (Maroko), koja poseduje sertifikat od februara 2008., i u Dacia fabrici u Pitestiju (Rumunija), koja poseduje sertifikat od maja 2005. godine.
- upotreba od 95 % na kraju životnog veka i upotreba najmanje 5 % delova od reciklisane plastike tokom proizvodnje.


Otkrijte Daciu